Om os

BESTYRELSEN

Den selvejende institution Ålbæk Idrætscenters bestyrelse,  har pr. 1.januar 2019 følgende sammensætning:


Formand Knud Haven, Ålbæk.
Michael Jakobsen, Ålbæk Håndbold Klub.
Lene B. Andersen, Ålbæk Skoleafdeling.
Rolf Andersen, Ålbæk Badminton Klub.
Steen Larsen, Aalbæk Skyttekreds
Thomas Hjort, Aalbæk Borgerforening.
Karina Gajhede, Idrætssamrvirket i Frederikshavn Kommune.
Bjarke Lynnerup, Byrådet Frederikshavn kommune.
Carsten Bjørnager, Ålbæk Idrætscenter.

Projekt 2020

På opfordring fra FUF og kommunen begyndte vi i 2016 på projekt "2020". De foreninger og aktiviteter der måtte have lyst, skulle således rykke med til centeret i nye og funktionelle lokaler.

Foreningerne kom med ønsker og behov for faciliteter - uden der blev talt om begrænsninger, og med baggrund heri udarbejdede Arkitetsfirmaet LBB3 en flot projektbeskrivelse, hvor udvidelsen kunne udbygges i tre etaper, eller i en mundfyld, som flere den gang ønskede, og til en samlet udgift på ca. 60 mil.

Ålbæk Idrætscenter


Selvejende institution i Frederikshavn kommune.

Opført i 1980 under navnet Raabjerg-Hallen
Efter et par tilbygninger blev navnet  i 1991 ændret til Ålbæk Idrætscenter.


Centeret drives af en bestyrelse på 9 personer, der repræsentere bruger foreningerne, idrætssamvirke, borger-foreningen og kommunen. Kontakt information


Ålbæk Idrætscenter
 Møldamvej 11 - 9982 Ålbæk

Tlf. (45) 98 48 90 80

 


Centerleder Carsten Bjørnager
Tlf. (45) 51 48 84 96


Copyright @ All rights reserved